visokogradnja

U kategoriji visokogradnje bavimo se 3D projektiranjem i vizualizacijom idejnih rješenja:

 • obiteljskih kuća,
 • stambenih zgrada,
 • javnih i društvenih objekata (trgovine, ugostiteljstvo, vrtići. škole, uredski prostori, sportski centri i sl.),
 • gospodarskih objekata (proizvodni pogoni, skladišta, spremišta za mehanizaciju i sl.) te
 • poljoprivrednih objekata (proizvodni pogoni, skladišta, spremišta za mehanizaciju, lagune, sabirne jame, silosi, građevine za uzgoj životinja i sl.)

 

niskogradnja

U kategoriji niskogradnje bavimo se 3D projektiranjem i vizualizacijom idejnih rješenja za

 • sve vrste prometnica,
 • pješačkih staza,
 • trgova,
 • parkirališta,
 • manipulativnih prostora
 • mostova,
 • gospodarskih
 • i drugih tipova niskogradnje (nogometna igrališta, parkovi, dječja igrališta i sl.)

Dizajn interijera i 3D vizualizacija prostora

Da bismo izradili kvalitetan dizajn interijera, prilikom izrade uzimamo u obzir Vaše želje do najsitnijih detalja, planirani iznos investicije s procjenom troškova pojedinih stavki te predlažemo najoptimalniji razmještaj unutar prostorija kako bi se postigla maksimalna iskoristivost. U skladu s navedenim nudimo paket koji se sastoji od:

 • izrade idejnih rješenja,
 • 3D vizualizacije s realnim prikazom svih detalja,
 • izrade troškovnika.